ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΑΤΕΣΑΙΩΝ

"Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hitwebcounter.com/

Επισκέπτες από την 1/6/2002

Tοπικές αποστάσεις

Σας δημοσιεύουμε τις χιλιομετρικές αποστάσεις όλων των τοπωνυμίων του χωριού από την πλατεία, μετρημένες με το αυτοκίνητο..

 

Από

Μέσω

Μέχρι

μέτρα

Πλατεία

Αγία Παρασκευή

1750

Πλατεία

Ράχη

900

Πλατεία

Χαλίκι

2500

Πλατεία

Καρμέϊκο γεφύρι

2600

Πλατεία

Σέλικι

1200

Πλατεία

Μουμουλίμιζα

1600

Πλατεία

Λακατζέρου

2100

Πλατεία

Παναίτσα

2300

Πλατεία

Αρατσιότη

800

Πλατεία

Κριτσιμπάμπ

1300

Πλατεία

Προπλιάξ

1040

Πλατεία

Λιούστριζα

730

Πλατεία

Διασταύρωση για Ρέθι

600

Πλατεία

Κουρουντρέ

800

Πλατεία

Ρέθι

2100

Πλατεία

Μάριζα

1300

Πλατεία

Μασντρέκου

1700

Πλατεία

Περιβόλια

2200

Πλατεία

Λιμπουλάκι

Στροφή για Βορό, Κασίμι

1500

Πλατεία

Τόγια

Διασταύρωση για Λάκκες

1000

Πλατεία

Τόγια

Πλατανούλια

1250

Πλατεία

Τόγια

Γκλίζα

450

Πλατεία

Τόγια

Ντάρδισκια

650

Πλατεία

Τόγια

Διασταύρωση Πλατανούλια

850

Πλατεία

Τόγια

Λάκκες

450

Πλατεία

Τόγια

Βλαχογιάννη

1650

Πλατεία

Τόγια

Πράθι

1300

Πλατεία

Τόγια

Κορμπί

1750

Πλατεία

Λιμπουλάκι

Βορός

2300

Πλατεία

Λιμπουλάκι

Κασίμι

3000

Πλατεία

Λιμπουλάκι

Ντρακουριά

2500

Πλατεία

Λιμπουλάκι

Κορμπί

3400

Πλατεία

Λιμπουλάκι

Λιμιγιώργους

3900

Πλατεία

Λιμπουλάκι

Βλαχογιάννη

3900

Πλατεία

Λιμπουλάκι

Νταρταρατίμ

4300

Πλατεία

Λιμπουλάκι

Λακαμούσκους

4300

Πλατεία

Λιμπουλάκι

Νταρδισκιά

4800

Πλατεία

Διασταύρωση για Βαγκίρι

2300

Πλατεία

Διασταύρωση για Ραχιούρς

3600

Πλατεία

Διασταύρωση για Μυρτιά

3800

Πλατεία

Διασταύρωση για Μούρι

4000

Πλατεία

Πρέγκες

4300

Πλατεία

Γκούκι

4900

Πλατεία

Φούσια

5600

Πλατεία

Ραχιούρς

4400

Πλατεία

Μυρτιά

4170

Πλατεία

Μούρι

4420

Πλατεία

Βαγκίρι

6600

Πλατεία

Καστέλι

2300

Πλατεία

Βαργκίνι

2900

Πλατεία

Λακαγκότση

2570

Πλατεία

Μακρυλάκκα

2600

Πλατεία

Γεωργέλη

4000

Πλατεία

Μαλκάσα

3600

Πλατεία

Ρίνια

3800

Πλατεία

Γεφύρι Σέκουλα

4800

Πλατεία

Σκάλα

600

Πλατεία

Ντουσκιά

1000

Πλατεία

Μπίλε

1500

Πλατεία

Δαμιά

1800

Πλατεία

Καρμπατσέλι

2050

Πλατεία

Γκούρι

2300

Πλατεία

Στάνιζες

2900

Για λόγους πληρότητας και για να είναι μαζί δημοσιεύουμε ξανά τους αγροτικούς δρόμους.

Πίνακας Αγροτικών δρόμων


Από

μέσω

μέχρι

μέτρα

Πλατεία

Γέφυρα προς Σέκουλα

4800

Καστέλι

Βαγκίρι

4300

Καστέλι

Βαργκίνη

950

Μανιάτα

Μερτιά

350

Μανιάτα

Ραχιούρς

Ρίνια

3800

δρόμο

Μούρι

1460

Ρίνια

Αραμούστελη

Κανελοπουλείκα

850

Γκιρίζι

Λακαγκότση

200

Γκιρίζι

Μακρυλάκα

Γεωργέλη

1500

Αγριλιά

Νταρδισκιά

Τόγια

5500

Λακαθώμους

Ρέθι - Περιβόλια

2000

Λακαθώμους

Χελιδωνά

Πρέγκες

1980

Βλαχογιάννη

Πλάκα

550

Νταρδισκιά

Πλατανούλια

100

δρόμο

Λάκκες

650

Ράχη

Αγ Παρασκευή

Χαλίκι

1600

Μαρτίνουσι

Καρμέικο γεφύρι

2600

Λακατζέρου

Παναίτσα

380

Μαρτίνουσι

Κριτσιμπαμπ

1300

Γραμματικού

Λιούστριζα

700

Σύνολο

μέτρα

35570

 

του Άρη Αλεξόπουλου