ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΑΤΕΣΑΙΩΝ

"Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hitwebcounter.com/

Επισκέπτες από την 1/6/2002

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΤΕΣΙ

Ονοματεπώνυμο
Τηλέφωνο
Αλεβίζος Κ. Θεόδωρος
26260-22582
Αλεβίζος Χ. Κωνσταντίνος
26260-22585
Αλεβίζος Κ. Παναγιώτης
26260-22581
Αλεξανδρή Μ. Λαμπρινή
26260-22660
Αλεξανδρής Ε. Αριστείδης
26260-23109
Αλεξόπουλος Ν. Ηλίας
26260-22700
Αλεξόπουλος Α. Νικόλαος
26260-22570
Αλεξοπούλου Θ. Γεωργία
26260-22571
Αλμπάνης Θ. Χρήστος
26260-22579
Αρούκατος Σ. Γεώργιος
26260-22156
Αρούκατου Α. Γεωργία
26260-22726
Γιαννατσής Χ. Νικόλαος
26260-22575
Δαλίτσικας Κ. Αθανάσιος
26260-22708
Δημητροπούλου Κ. Σταμάτα
26260-22578
Δημητροπούλου Θ. Κωνσταντίνα
26260-22347
Δημόπουλος Δ. Νικόλαος
26260-22561
Δημοπούλου Ι. Γεωργία
26260-22655
Δράκος Γ. Νικόλαος  
26260-22096
Δρελιώζης Ν. Αθανάσιος
26260-22662
Δρελιώζης Ν. Ανδρέας
26260-22701
Δρελιώζης Β. Βασίλειος
26260-22587
Δρελιώζης Β. Ιωάννης
26260-22580
Δρελιώζης Α. Ιωάννης
26260-23155
Ζήζου Π. Ευγενία     
26260-22663
Κακέτση Γ. Γιαννούλα
26260-22559
Κακέτσης Α. Ευστράτιος
26260-22459
Καρράς Χ. Δημήτριος
26260-22656
Κολιόπουλος Δ. Βασίλειος
26260-22658
Κοτσάκης Σ. Αθανάσιος
26260-22661
Μαθιόπουλος Μ. Παναγιώτης
26260-22565
Μαθόπουλος Μ. Ιωάννης
26260-22409
Μαθοπούλου Α. Ελένη        
26260-22558
Μιχαλακοπούλου Ι. Ευσταθία
26260-22710
Μιχαλακόπουλος Ι. Χρήστος 
26260-22588
Μπούφης Νικόλαος
26260-22704
Παναγιωτόπουλος Ι. Λυμπέρης
26260-22705
Παπαγεωργίου Ι. Αθανάσιος 
26260-22569
Σπάχος Δ. Γεώργιος
26260-22657
Σπυρόπουλος Σ. Αθανάσιος
26260-22017
Τράπαλη Ι. Αθανασία
26260-22659
Τράπαλη Α. Ιουλία
26260-22725